PRIVACYVERKLARING

Frisia Food Group B.V. verplicht zich uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) wordt uitgelegd hoe Frisia Food Group B.V. en haar gelieerde ondernemingen (“Frisia”) persoonsgegevens in verband met  https://Frisiafood.com verwerken.

Onder de in deze Privacyverklaring gehanteerde term “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie over u op basis waarvan u persoonlijk te identificeren bent, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of welke andere persoonsgegevens dan ook die u ter beschikking stelt.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig voordat u de Website bezoekt. Als u niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, verwachten wij dat u deze Website verlaat.

PERSOONSGEGEVENS

Frisia verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de EG-gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en de nationale wetgeving inzake persoonsgegevens waarin deze richtlijn ten uitvoer wordt gelegd.

Frisia kan persoonlijke informatie die u vrijwillig bij het gebruik van de Website verstrekt, verzamelen. Door deze Website te gebruiken of door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat Frisia uw persoonsgegevens verwerkt zoals verderop in dit document omschreven.

Persoonsgegevens die via de site worden verzameld, bestaan uit algemene contactgegevens en persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mail, telefoon, organisatie waartoe de gebruiker behoort, informatie over verzoeken om contact door personen, gegevens die noodzakelijk zijn voor wervings- en HR-doeleinden en overige informatie die nodig is om de Website te beheren en de daarop vermelde diensten te verlenen.

DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

– relatiebeheer met betrekking tot en communicatie met onder andere klanten, leveranciers en overige
– de afhandeling van verzoeken om contact
– het verstrekken van marketinggegevens
– werving en HR, en
– de afhandeling van andere zaken die verband houden met het beheer en de ontwikkeling van de Website en de daarop vermelde diensten.

We bewaren de gegevens niet langer dan voor deze doeleinden wettelijk toegestaan en noodzakelijk is.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens mogen binnen Frisia worden overgedragen. Voor de verwerking van persoonlijke gegevens namens bedrijven van Frisia kan er ten aanzien van de bedrijfsbehoeften van Frisia gebruik worden gemaakt van erkende externe dienstverleners.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken stemt u met deze overdracht, opslag en verwerking in. Frisia treft alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld. Frisia behoudt zich het recht voor persoonsgegevens over te dragen wanneer dwingend recht of overheidsinstanties dit voorschrijven. Frisia heeft het recht geaggregeerde statistieken over haar klanten, verkopen, verkeerspatronen op de Website en andere met de Website verband houdende gegevens aan gerenommeerde derden te verstrekken, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

UW RECHTEN

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van u bewaren. U kunt contact opnemen met Frisia om de nauwkeurigheid van de aan u gerelateerde persoonsgegevens te controleren. Op verzoek zal Frisia alle onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonsgegevens corrigeren of wissen.

U hebt het recht uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Aangezien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor ons is om onze diensten aan u te kunnen verlenen, kan intrekking van uw toestemming tot een situatie leiden waarin we sommige of alle diensten niet aan u kunnen verlenen.

IP-ADRESSEN, COOKIES EN ANDERE TOOLS

Frisia kan gegevens over uw computer verzamelen, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, indien deze beschikbaar zijn. Frisia kan eveneens ten behoeve van systeembeheer gegevens ophalen. Dit zijn statistische gegevens over het browsergedrag en de browserpatronen van de gebruikers van Frisia waarmee de identiteit van personen niet wordt vastgesteld.

Om dezelfde reden kan Frisia door het plaatsen van een cookiebestand op de harde schijf van uw computer gegevens over uw gebruik van de Website van Frisia verkrijgen. Cookies bevatten gegevens die naar de harde schijf van uw computer worden overgezet. Deze gegevens helpen ons onze site te verbeteren en betere en meer op de persoon toegesneden diensten te verlenen. Ze stellen ons in staat om:

– een schatting te maken van de omvang en gebruikspatronen van ons publiek;

– gegevens over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze site aan uw individuele interesses kunnen aanpassen;

– uw zoekacties te versnellen;

– u te herkennen als u naar onze site terugkeert.

U kunt cookies weigeren door de instelling op uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling activeert, is het echter misschien onmogelijk toegang te verkrijgen tot bepaalde onderdelen van de Website. Behalve wanneer u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies geweigerd worden, plaatst het Frisia-systeem cookies wanneer u op onze site inlogt.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De door de cookie verkregen gegevens over uw gebruik van de Website (zoals uw IP-adres) worden door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google heeft bovendien het recht deze gegevens aan derden over te dragen indien dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer deze derden de gegevens namens Google verwerken.

Google relateert uw IP-adres niet aan enige andere gegevens die Google in haar bezit heeft. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen, maar u dient dan wel te beseffen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

BESCHRIJVING VAN BESTANDEN EN CONTACT MET FRISIA

Bij vragen over deze Privacyverklaring of wanneer u zich zorgen maakt over hoe Frisia uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Frisia.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Frisia behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring en de gekoppelde Beschrijving van bestanden op welk tijdstip dan ook te wijzigen. U dient deze Privacyverklaring op gezette tijden op eventuele wijzigingen te controleren.