Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Frisia leggen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heel breed uit. Voor ons betekent het dat we respect hebben voor mensen, dieren en het milieu. Gericht op het nu, maar ook op de toekomst. Het betekent ook, dat we ons realiseren dat we opereren in een branche die kwetsbaar is, op verschillende vlakken. Voedselveiligheid, respect voor dieren en mensen die in dit vak werken en een publieke opinie die in deze wereld van social media alom tegenwoordig is. Wij zijn ons daarom ten volle bewust van de verantwoordelijkheden die we daarin hebben en we nemen die ook.

Energie

Frisia Food conformeert zich aan de afspraken zoals die zijn neergelegd in het MJA 3 convenant. Het doel van MJA 3 is om in de periode van 2005 – 2020 een energiebesparing van 30% te realiseren. Maatregelen die daartoe worden genomen zijn: energiebesparing, energiemanagement, een energie efficiëntieplan en monitoring van de resultaten. Brancheorganisaties maken een meerjarenplan voor de branche als geheel.

Dierenwelzijn

Om dierenwelzijn te borgen heeft Frisia Food een dierenwelzijnsmedewerker in dienst. Deze medewerker controleert alle inkomende vrachtwagens. Na aankomst in Haulerwijk worden de kippen gehouden in een geconditioneerde ruimte.

Personeel

Frisia Food voldoet aan alle wettelijke eisen en verplichtingen ten aanzien van het personeel. Personeel staat op de eigen loonlijst of wordt ingehuurd via uitzendorganisatie Randstad. Frisia beschikt over een sociaal beleidsplan.

Logistiek

Correcte levering is een van onze sterke punten. Daarom werken wij samen met betrouwbare logistieke partners. Zij garanderen, correcte, volledige en tijdige levering. Wij leveren wekelijks, zowel binnen Europa als daarbuiten.